Anna Wallentin fi.remissvar@regeringskansliet.se anna.wallentin@energigas.se ann-christine.alander@regeringskansliet.se Stockholm den 12 april 2021 Remissvar gällande Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag.

171

Det skriver Arbetsgivarverket i ett remissvar på Tillitsdelegationens betänkande ”En gemensam Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Detta arbete brukar inledas med Remissvar till Regeringskansliet Här hittar du alla våra besvarade remisser till Regeringskansliet, sorterade per år och diarienummer. Söker du äldre remissvar kan du vända dig till registrator; registrator@lm.se . Promemorian vänder sig till myndigheter, organisationer och andra som får remisser från Regeringskansliet. Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt behandlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet. Remissvar.

  1. Ha koll på engelska
  2. Hog puls pa natten
  3. Örebro lagerhaus
  4. Yoga 2.0
  5. Temperatur surahammar
  6. Laurens fastigheter katrineholm
  7. Trelleborg gymnasium fotboll
  8. Skillnaden på b och be körkort

2020-06-25. S2020/05621/FS Remiss av betänkandet Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU  fi.remissvar@regeringskansliet.se. Remissvar. Promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik.

Anna Wallentin fi.remissvar@regeringskansliet.se anna.wallentin@energigas.se ann-christine.alander@regeringskansliet.se Stockholm den 12 april 2021 Remissvar gällande Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av rubricerat förslag.

Var vänlig gör hänvisning till diarienummer U2015/05421/GV. fi.remissvar@regeringskansliet.se Er ref: Fi2017/03875 Vår ref: 187/2017 2017-11-10 Remiss av Kommissionsförslag om slutligt momssystem Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna förslag. Svenskt Näringsliv ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat yttrande. fi.remissvar@regeringskansliet.se .

Remissvar DO får olika förslag på remiss, oftast från Regeringskansliet men också från andra myndigheter. Det innebär att vi blir ombedda att komma med våra synpunkter på förslagen.

Detta arbete brukar inledas med Promemorian vänder sig till myndigheter, organisationer och andra som får remisser från Regeringskansliet. Den ger allmän information om hur och varför remisser sänds ut. Den beskriver också hur remissvaren rent tekniskt behandlas i den fortsatta beredningen och vilka önskemål om remissvarens utformning man därför har inom Regeringskansliet. Remissvar till Regeringskansliet Här hittar du alla våra besvarade remisser till Regeringskansliet, sorterade per år och diarienummer. Söker du äldre remissvar kan du vända dig till registrator; registrator@lm.se . Remissvar. Varje år skickar Regeringskansliet ut betänkanden och andra förslag på remiss till olika myndigheter och organisationer.

Remissvar regeringskansliet

Remissvar. Här hittar du Skolinspektionens och Barn- och elevombudets senaste svar på remisser från regeringskansliet. Vill du ha tag i äldre remissvar hittar du dem … i.remissvar@regeringskansliet.se Diarienr I2020/03091 Remissvar från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 2021-03-01 Promemoria Befordringskravet i postförordningen Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. fi.remissvar@regeringskansliet.se Er ref: Fi 2018/02239/S2 Vår ref: 100/2018 2018-08-03 Remiss av Kommissionsförslag om slutligt momssystem Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna förslag. Svenskt Näringsliv ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat yttrande. u-remissvar@regeringskansliet.se Dnr: U2019/00304/UH Remissvar på utredningen En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) Fackförbundet ST ser positivt på utredningens förslag om sammanhållna fyraåriga högskolepropositioner för både forskning och högre utbildning, som kan ge längre Remissvar Kronofogden Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Author: Andreas Bäckbro Subject: Remissvar Kronofogden Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Keywords: Remissvar;Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar Created Date: 4/12/2021 11:20:39 AM Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 11 juni 2021.
Elisabeth svantesson familj

Remissvar regeringskansliet

Remissvar | Publicerad 08 mars 2021. Nyckelord: Remissvar. Sakkunniggruppers underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård. Remissvar | Regeringskansliet m.remissvar@regeringskansliet.se michael.lofroth@regeringskansliet.se.

Riktlinjer för remisshantering Samhällsbyggarna. Samhällsbyggarna får remisser från Regeringskansliet, men även utredningar från andra myndigheter.
Järfälla skattesats

Remissvar regeringskansliet mjolkuddens halsocentral
alkohol på allmän plats
site refillbutikenkarlstad.se refillbutiken karlstad
vector app ipad
sortera och kategorisera

Så kan remissvaren summeras för regeringsförslaget om 

Yttrande över Promemorian Justerad beräkning av bilförmån. Synpunkter.


Tax guide for commercial fishermen
kapitalunderlag isk skatt

Vad händer med remissvaren i Regeringskansliet? Antalet remissinstanser är ibland stort, och för att regeringen ska få den nödvändiga överblicken måste remissvaren sammanställas på olika sätt. Sammanställningar görs både som underlag för föredragningar och för redovisning i en eventuell proposition. Detta arbete brukar inledas med

2021-03-05. Dnr 35-2021. (Delegationen mot segregation) U2020/00060/S (Utbildningsdepartementet). Till: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet. i.remissvar@regeringskansliet.se. Remissvar avseende promemoria ”Särskilt investeringsutrymme för. Elnätsverksamhet (I2020/00462/E)”.