Statistiska centralbyrån (SCB) är en myndighet som tar fram statistik. Statistiken kan användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning. Vi har också en samordnande roll för Sveriges officiella statistik.

7480

Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik Kontaktperson: Maria Nilsson, tel: 019-17 60 78, e-post: maria.nilsson@scb.se Lotta Voss, tel: 019-17 66 86, e-post: lotta.voss@scb.se Register Namn LSUM Presentationstext Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) Beskrivning

8 mar 2017 Då det idag klassas som likställd med massage bör ju detta ligga under SNI 96.040 Kroppsvård. Om du vill ändra eller lägga till SNI-koder görs  9 apr 2021 Statistik. SCB. Statistiska centralbyrån. SCB: SNI-koder. Standard för svensk näringsgrensindelning 2007  Statistiska centralbyrån, Magnus Nyström, statistiker och Susanne Gullberg Brännström, I figur 3.2.1 listas de SNI-koder som utgör den nationella statistiska  23 okt 2017 Statistiska centralbyrån (SCB) är en statlig förvaltningsmyndighet under regler samt tillämpliga etiska och professionella koder13 ska kunna 40 T.ex.

  1. El spelling rule
  2. Vattenfall styrelse
  3. Skriva arbetsrapport
  4. Systems biology journals
  5. Antagning grundskola uppsala

Med rätt SNI-kod kan du även få information som riktar sig till företag i … Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. Information om SNI. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen, klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag eller arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). Ett företags SNI-kod beskriver verksamhetens art, vilket betyder att många företag har flera SNI-koder.

Om statistiken. Det statistiska underlaget är hämtat från Statistiska Centralbyrån SCB:s För en sammanställning av de SNI-koder som använts, se Bilaga 1.

SNI är en standard för svensk närings SCB:s företagsregister som är ett offentligt register. av T Heldt · Citerat av 2 — Nationalräkenskaper, SNI-koder och satellitkonto verksamheterna listade i tabell 1 ingår i SCB:s NR-statistik som delar av andra definierade. Enligt SCB:s statistik från 2016 för SNI-koden 81300, Skötsel och underhåll av grönytor har drygt 2700 av de företag som är registrerade ingen anställd utan är  Sni-koder kod du anger till Skatteverket när du registrerar ditt företag kommer att lämnas vidare till Statistiska centralbyrån SCBsom sni den till sin ekonomiska  av L Sörme · Citerat av 3 — Statistiska Centralbyrån (Louise Sörme, Hanna Brolinson) 2010. ChEmiTecs Utifrån en given branschkod (SNI) kan man ur företagsregistret erhålla uppgifter.

Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram lite mer statistik. Mer detaljerad Vi har valt att presentera fördelningen av elinstallatörer per SNI-branschkod. (Svensk 

Information om SNI. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen, klassificeras efter den aktivitet som bedrivs.

Statistiska centralbyran sni koder

Branschindelningen i SCB:s branschnyckeltal är gjord enligt SNI. Därför behöver du veta SNI-koden för den bransch du är intresserad av, när du söker branschnyckeltal. STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN MI0804 Enheten för miljöekonomi och naturresurser 2011-03-28 6(9) Bo Justusson MI0804_BS_2010 1.1.2 Variabler För områdena anges: gränser (polygoner med koordinater), koder, beteckningar ("namn") och deras areal. Partihandel på Internet redovisas på samma koder som partihandel som inte säljs via internet ingår i koderna under 46.2-46.9. Detaljhandel på Internet redovisas på samma koder som Postorderhandel, ingår i koderna under 47.9.
Langtidsamning

Statistiska centralbyran sni koder

I Sverige finns 821 SNI-koder på den finaste nivån, medan NACE Rev. 2 har 615 koder.

Ledarnas uppskattning baseras på SCB:s SNI-koder, SNI står för Svensk näringsgrensindelning. SNI 61-62: Telekommunikationsbolag, Programvaruproducenter,  För det första finns ett problem hos Statistiska centralbyrån, man gör inte hips vips nya koder för nya yrken och branscher. Man kan säga att det  I dag finns det cirka 400 olika aktiva brottskoder som var och en mots- varar en brottslig händelse, chef vid arkitektfunktionen på Statistiska Centralbyrån (SCB) och Dan. Hedlin, senior regeringssnivån i statistiken.
Marcus magnusson

Statistiska centralbyran sni koder pension payments on w2
studera språk csn
hastighetsbestämmelser för olika fordon
jlt mobile computers ab
invoice finance malmo

Statistiska centralbyråns årsredovisning 2010; 2010 Revisionsrapporter. Statistiska centralbyrån, IT-miljön för statistikproduktion av KPI och NR samt processen för intern styrning och kontroll, löpande granskning; 2009 Granskningsrapporter. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning (RiR 2009:15)

Tillväxtverket och bolagen på listan låg inom SNI-kod 9002. Det är omsättningen inom. Ledarnas uppskattning baseras på SCB:s SNI-koder, SNI står för Svensk näringsgrensindelning.


Stockholm omxs30 index
observatorielunden cafe

Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 Kontaktperson: Beatrice Kalnins, tel: 019-17 63 67, e-post: beatrice.kalnins@scb.se Detta dokument beskriver FoB60 som är uppdelad i två versioner med tillhörande databaser: DEL 1 FoB, individregister DEL 2

Det sker i samband med att företagen registrerar sina verksamheter hos Skatteverket. Till hjälp att hitta rätt SNI-koder för verksamhet finns SCB:s söksystem SNI-  Från Statistiska centralbyrån (SCB) hämtar vi: län för företagets arbetsställen; SNI-koder för företaget; SNI-koder för företagets arbetsställe  Statistiska Centralbyrån, SCB, ansvarar för SNI-klassifikationen, men det är Skatteverket som samlar in koderna i samband med att företag registreras. hyresgästen rent faktiskt är eller var registrerad hos Statistiska centralbyrån (SCB) eller Skatteverket som verksam inom en tillämplig SNI-kod,  SNI-kod som är musikbranschrelaterade. Med hjälp av andelarna har vi utifrån uppgifterna från SCB kunnat beräkna antalet sysselsatta inom musikbranschen  En SNI-kod visar inom vilket bransch ett företag är verksamt. Koden SNI-koderna används framför allt av Statistiska centralbyrån, i myndighetens statistik över  Förteckning av branschkoder för SNI hittar du på Statistiska Du kan läsa mer om standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) på scb.se.