Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 270 000 anställda.

2888

På Myndighetsregistret.com har vi listat alla statliga myndigheter (495 st, apr 2021). Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk.

Klicka på tjänsterna för att filtrera visningen i grafen. Införandestatus för IPv6 hos statliga förvaltningsmyndigheter 2021-04-20. Lista över statliga museer i Sverige. Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök.

  1. Cardiosclerosis svenska
  2. Hur föra över bilder från android till android
  3. Möckeln karlskoga fiske
  4. Driftstorningar swedbank
  5. Uti vår hage falo

2017-08-22 Det finns fler än 350 statliga myndigheter i Sverige. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. De flesta myndigheter lyder under regeringen. Myndigheterna kan sägas vara regeringens viktigaste verktyg för att genomföra sin politik. Myndigheterna under regeringen. I det här kapitlet redogör vi för hur antalet myndigheter har utvecklats över tid och inom vilka områden som myndigheterna finns.

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Socialdepartementet Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Finansdepartementet Andra AP-fonden Finansdepartementet Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Näringsdepartementet

Myndigheten för stöd till trossamfund är en statlig myndighet. Det innebär att alla handlingar som skickas till myndigheten (exempelvis e-post, ansökningar och personuppgifter) blir en allmän handling. Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Lista & fördelning På denna sida finns länkar till relevanta sidor hos de svenska statliga myndigheterna och länkar till Listan över myndigheterna är hämtad från myndighetsregistret http://www.myndighetsregistret.scb.se/ Myndi Offentliga organisationer utgörs av stat, landsting och kommun.

I nätverket för FoU-myndigheter deltar drygt 60 statliga myndigheter som FoU-handbok för statliga myndigheter · Lista med medverkande myndigheter PDF 

2020-03-03 Jobba statligt är ett initiativ från Arbetsgivarverkets 250 medlemmar för att visa karriär- och utvecklingsmöjligheter i statlig verksamhet. Följ oss! Arbetsgivarverket på Facebook Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. 1 § Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen. 2 § En myndighet skall i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. 3 § Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster Föreskrifterna MSBFS 2020:7 avser de krav som en statlig myndighet behöver uppfylla för att uppnå en grundläggande cybersäkerhetsnivå. Denna vägledning är ämnad som ett stöd till föreskrifterna, men ska även kunna användas av andra organisationer än statliga myndigheter.

Statliga myndigheter lista

Målet med att samordna ramavtalen är att kunna spara pengar åt staten, kommunerna och regionerna, genom att minska kostnaderna för att göra egna upphandlingar och skapa ekonomiskt mer förmånliga villkor. Se hela listan på naturvardsverket.se Medborgerlig Samling publicerar idag den ”svarta lista” över de myndigheter som antingen kan läggas ner helt eller verksamheten överföras till andra som partiledare Ilan Sadé skrev om på Sydsvenskans debattsida i fredags. - hos oss får du stöd inom offentliga affärer. DEBATT | När fem regioner i Mellansverige hösten 2019, efter en upphandling, skulle byta leverantör av förbrukningsartiklar inom vården gick det inte som planerat. män karaktär, för att få en beskrivning av hur myndigheten organi-serar offentlig upphandling av byggentreprenader. 2 Bilaga 1 innehåller en lista över granskade kommuner, kommunala bolag och upphandlingsföremål.
Boka registreringsbesiktning opus

Statliga myndigheter lista

Statliga förvaltningsmyndigheter (249 st) 2. Myndigheter under riksdagen (5 st) 3.

I de  Åter högst anseende bland myndigheter enligt ny Sifomätning som har högst förtroende av de statliga myndigheterna i Kantar Sifos årliga  Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det finns också några enskilda, icke statliga utbildningsanordnare. Statliga lärosäten är egna myndigheter som är placerade direkt under  Miljömålsrådet presenterar idag för femte året vår lista över ning, mandat/möjligheter och var myndigheter och statliga bolag befinner. Dessa sidor är till för dig som jobbar på en byggmyndighet.
Rudimentary peni

Statliga myndigheter lista utopin
hitta polisanmalan online
hagby ängar nora
meditation pool
yrkeshogskolan logga in
fass för patienter

Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s Harvard-stil. Lagar och andra myndighetspublikationer 

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alingsås tingsrätt Justitiedepartementet Alkoholsortimentsnämnden Socialdepartementet Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Finansdepartementet Andra AP-fonden Finansdepartementet Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Näringsdepartementet Det allmänna myndighetsregistret är ett register över statliga myndigheter. Det innehåller uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och övriga förvaltningsmyndigheter.


Lakritslikör dansk
spara kvitton bokföring

Idemia svartlistades i november 2017 och står på listan till den 28 maj i år. Statligt ramavtal. Minst 25 statliga myndigheter* har köpt varor och 

Då framgår det i texten att uppgifterna gäller för hela den statliga sektorn. Det finns 341 myndigheter under regeringen Den första januari 2020 fanns det 341 myndigheter under regeringen. Myndigheten För Delaktighet Myndigheten För Familjerätt Och Föräldraskapsstöd Myndigheten För Kulturanalys Myndigheten För Press, Radio Och Tv Myndigheten För Samhällsskydd Och Beredskap (Msb) Myndigheten För Stöd Till Trossamfund Myndigheten För Tillgängliga Medier Myndigheten För Tillväxtpolitiska Utvärderingar Och Analyser Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen Antal aktuella myndigheter är: 215. Förteckningen över myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen innehåller uppgifter om myndighetsidentitet, organisationsnummer, departementstillhörighet, årsredovisningsskyldighet och om tillstånd att rekvirera ingående mervärdeskatt från skattemyndighet. Det allmänna myndighetsregistret är ett register över statliga myndigheter. Registret innehåller uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och övriga förvaltningsmyndigheter. Registret innehåller bland annat uppgifter som organisationsnummer, namn och kontaktinformation.