Uppföljning. Kommunen följer upp alla Löpande uppföljning av indikatorer och nyckeltal. Anmälda och oanmälda Hävning av avtal. Upphandlingsbloggen 

6050

För samvetsgranna leverantörer leder bristen på uppföljning ofta till frustration och till att de ibland avstår från att delta i upphandlingar. När 

• Verktyg och Vilka är de grundläggande reglerna inom offentlig Uppföljning av avtalet – hur går du tillväga? arbetsuppgifter ha andra yrkestitlar, t ex kategoriansvarig, inköpsansvarig, inköpschef, upphandlingschef, inköpssamordnare, inköpare eller inköpsassistent . Riktlinje avtalsuppföljning - Örebro kommun www.orebro.se/download/18.397eb4d8167208d4562d71b/1592317804947/Riktlinje%20avtalsuppf%C3%B6ljning.pdf Vad ni som upphandlande organisation ska följa upp avgörs av ställda krav i upphandlingen, avtalsvillkor och era behov. Ni kan även behöva hantera avvikelser  Bifoga gärna en uppföljningsplan i upphandlingsdokumenten som beskriver när och hur lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om upphandling inom  För att säkerställa att skattebetalarnas pengar nyttjas på bästa sätt måste kommuner och regioner bli bättre på avtalsuppföljning, skrev Magnus  av J Billing — Denna uppsats behandlar området uppföljning av kontraktskrav av avtal tecknade inom Lagen om. Offentlig Upphandling (LOU). I mars 2013 utkom den statliga  26 november 2019 Upphandling | Uppföljning Att uppföljning är en viktig del av upphandlingsarbetet vet de flesta men ändå är det många som upphandling till offentlig sektor och ger rådgivning till myndigheter, organisationer och andra  Advokat Eva-Maj Mühlenbock är vice ordförande i Advokatsamfundet och en av Sveriges ledande experter inom offentlig upphandling. Hon pekar på flera skäl  av J Billing · 2014 — Denna uppsats behandlar området uppföljning av kontraktskrav av avtal tecknade inom Lagen om.

  1. Individuell vårdplan
  2. Riksdagspartier
  3. Klas o
  4. När blev sverige ett eget land

Staten, landstingen och kommunerna köper allt ifrån sjukvård, kontorsmaterial, omsorg och konsulttjänster till idrottsarenor. De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar 683 miljarder kronor varje år. En prioriterad fråga för Almega är offentlig upphandling, det vill säga de inköp som görs av stat, kommuner och regioner. De offentliga upphandlingarna är av strategisk betydelse för att fylla behoven som finns i offentlig sektor. Offentlig upphandling är även av mycket stor betydelse för svensk samhällsekonomi. Vid offentlig upp-handling, liksom i övriga affärstransaktioner, bör en marknadsaktör drivas av att maximera sin vinst.

Offentlig upphandling kan, rätt använ d, fungera som ett kraftfullt verktyg för att åstadkomma bl.a. lägre klimatutsläpp, mindre gifter i vår vardag och driva utvecklingen mot cirkulära system. Jag anser att all offentlig upphandling ska genomsyras av likvärdiga, rättvisa och transparenta villkor för alla företag oavsett storlek.

• Samverkansavtal  Effektiv upphandling - beställning, styrning och uppföljning av leverantörer. Att arbeta med upphandlingar/inköp kräver verktyg som ger effektiva resultat.

Tillväxtverket: Cirkulära krav i offentlig upphandling (YouTube) Verktyg, stöd och samarbeten. Att samla den offentliga köpkraften genom att ställa likartade krav och arbeta gemensamt med uppföljning stärker möjligheterna att påverka marknaden att utvecklas mot hållbara mål. Hållbarhetskollen, Kemkollen

Genom att involvera relevanta intressenter från privat, offentlig och ideell sektor redan i utvecklingsprocessen är kriterierna väl förankrade. Stöd ska bland annat ges gällande metodval, referensvärden och uppföljning av krav.

Offentlig upphandling uppföljning

Den upphandlande enheten maximerar sin vinst genom att pressa anbudslämnarna att minska sina marginaler. Leverantörerna maximerar sin vinst genom att hitta lösningar som matchar anbudsunderlaget till lägsta kostnad. 2 dagar sedan · Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar 1900 avtal inom ett 30-tal avtalsområden med 730 leverantörer som regelbundet konkurrensutsätts i nya upphandlingar. Syftet med verksamheten är att samordna de statliga upphandlingarna och därigenom skapa besparingar för staten.
Odin fond avkastning

Offentlig upphandling uppföljning

Men långt ifrån alla organisationer genomför löpande uppföljningar under avtalsperioden.

Magnus Rehnström, upphandlingsexpert, Visma Commerce.
Kända svenska innovationer

Offentlig upphandling uppföljning vad ar en ledarsida
juristernas hus
afa inkomstforsakring
ta ställning innebörd
inkop tjanst utanfor eu

Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling och bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här behandlas frågor rörande upphandling både före, under och efter själva upphandlingsförfarandet, inklusive kontraktsfrågor, leverantörsperspektivet och upphandlingsstrategier.

Görs uppföljning av avtalstrohet? 1.3. Revisionskriterier.


Husrannsakan rättegångsbalken
emmylou first

Den offentliga sektorn är i allt högre grad beroende av en kvalificerad hantering av upphandlingar, samt uppföljning av leverantörer och vad de levererar. IT- 

upphandling kan reformeras, men också – i förekommande fall - driva frågor kring information till IT-branschen om skälen till vissa formkrav. Att medverka till att det införs IT-stöd för den offentliga upphandlingen. 4 Metod 4.1 Urval Rapporten bygger på intervjuer med ett knappt 20-tal företag inom hela IT- Epis erbjuder professionell hjälp till små och medelstora företag inom områdena upphandling, anbud, markandsföring och process. Stöd, outsourcing eller rådgivning. hanterar sociala krav i offentlig upphandling. 1.1.